دوشنبه 26 تیر 1396

تحریف مفهوم امر به معروف و نهی از منکر

   نگارش و انتخاب توسط: محمد هاشمی    

امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین دستورات دین اسلام است که از سوی عده ای نادان تحریف شده است.
اسلام در حدود ۱۴۰۰ سال پیش به مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» که جزء مهم ترین مسائل جامعه بشری است توجه داشته در حالی که متاسفانه دنیای امروز هنوز توجهی به آن ندارد. در روایتی امیرمؤمنان (علیه السّلام) می فرمایند: «ما اعمال البر کلها. . . عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفثة فی بحر لجی» همه کارهای خیر یک طرف و امر به معروف و نهی از منکر یک طرف، امر به معروف و نهی از منکر همچون دریاست و کارهای خیر دیگر به اندازه آب دهان. یعنی ضامن اجرای کارهای خیر، امر به معروف و نهی از منکر است و اگر این کار تعطیل شود، کارهای خیر دیگر نیز تعطیل می شوند. انسان ها در زندگی مشترک مسئولیت مشترک دارند، اگر در محله ما جوانی معتاد پیدا شود احتمال سرایت اعتیاد به جوانان دیگر محله بسیار قوی است. بنابراین همه وظیفه نهی از منکر دارند. در احادیث اسلامی تشبیه شفاف و خوبی برای امر به معروف ونهی از منکر وجود دارد؛ اگر در یک بازار بزرگ، مغازه ای آتش بگیرد آیا بقیه اهل بازار بی تفاوت می مانند و می گویند: به ما ارتباطی ندارد؟ یا چون بازار، سرنوشت مشترک دارد و امکان سرایت آتش به دیگران نیز هست همه اقدام به خاموش کردن آن می کنند؟