پنجشنبه 3 مهر 1393

یک حقیقت متعالی

   نگارش و انتخاب توسط: محمد هاشمی    

هفته ی جنگ هفته ی افتخار است، هفته ی مقدس است، در حقیقت جشن است،

عید است و یك بزرگداشتی[ است] از روحیه ی مردم، ایثار مردم و مقاومت مقدس و دفاع مقدس.

(امام خامنه ای)

هفته دفاع مقدس بر همه خوبان مبارک باد