جمعه 3 مرداد 1393

یوم الله قدس

   نگارش و انتخاب توسط: محمد هاشمی    

این روزها شاهدیم که صهیونیسم جهانی و قدرت های سلطه به مدد رژیم اشغالگر و جنایات پیشه ای که خونریزی و قتل عام بی گناهان واقعیت ذاتی اوست، آمده اند که حکایت از خسته شدن از کشتن بی گناهان توسط صهیونیست ها دارد. و این قطعه دیگری از پازلی ایست که بیانگر نزدیکی زمان فروپاشی رژیم صهیونیستی است.

این تحول مهم از اندیشه امام خمینی (ره) در تعین روز قدس نشات گرفته است که حکایت از برهم خوردن معادلات صهیونیست ها و حامیان غربی این رژیم وحشی دارد. امروزه دیگر این رژیم صهیونیستی آن ببر کاغذی نیست که سردمداران کشورهای عربی را با یک تهدید جزئی به دخمه ها خود می راند. بلکه به برکت ایستادگی جبهه مقاومت در منطقه آن هم با توسل به اندیشه های امام خمینی (ره) که منبعث از آموزه های اسلام ناب محمدی (ص) است، به وقوع پیوسته است.

حال که صدای خرد شدن آن استوره وحشی گری و جنایت را به مدد همان ایستادگی با گوش سر می شنویم جایز نیست که سکوت کرده و تنها نظاره گر آن باشیم. بلکه شاید کمترین کاری که در این شرایط می توانیم از خود بروز دهیم حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر جهان باشد.

تا انشاء الله شاهد آن روز فلاح و رستگاری که با نابودی و محو رژیم گستاخ صهیونیستی همراه است باشیم